Використання досвіду висвітлення проблем сімейного виховання у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХХ століття у сучасному освітньому просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуті проблеми сімейного виховання дитини та дія атмосфери сімейних стосунків що висвітлювались у педагогічній пресі другої половини ХХ століття. Проведено аналіз використання досвіду вирішення проблем сімейного виховання на сторінках періодичних видань досліджуваного періоду у сучасному освітньому просторі.
The problems of family upbringing of the child and the action of the atmosphere family relations were considered in the article. They were stated in pedagogical press in the middle of the XX century. The analysis of the using of experiment of decision of the problems of family upbringing was carried out on the pages of the press of investigated period in modern educational area.
Опис
Ключові слова
проблеми сімейного виховання, атмосфера сімейних стосунків, педагогічна преса, друга половина ХХ століття, освітній простір, problems of family upbringing, atmosphere family relations, pedagogical press, middle of the XX century, educational area
Бібліографічний опис
Курчій, О. В. Використання досвіду висвітлення проблем сімейного виховання у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХХ століття у сучасному освітньому просторі [Текст] / О. В. Курчій // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 161–167.