Організація психолого-педагогічної роботи в Науково-практичному центрі кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ДІА"
Анотація
У статті представлено специфіку надання логопедичної та психологічної допомоги дітям дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями усного та писемного мовлення в умовах науково-практичного центру кафедри логопедії. Розкрито мету діяльності центру, завдання, які вирішуються в процесі корекційного та психологічного впливу.
The article presents the specificity of providing logopedic and psychological help to children of preschool and primary school age with violations of oral and written speech in the conditions of the scientific and practical center of the department of speech therapy. The goal of the center's activities, tasks that are solved in the process of correctional and psychological influence are disclosed.
Опис
Ключові слова
мовленнєві порушення, науково-практичний центр, логопедична допомога, психологічний супровід, speech disorders, scientific and practical center, speech therapy, psychological support
Бібліографічний опис
Стахова Л. Л. Організація психолого-педагогічної роботи в Науково-практичному центрі кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / Л. Л. Стахова, К. О. Зелінська-Любченко // Вісник «Української асоціації корекційних педагогів» Корекційна педагогіка. – [Київ : ТОВ «ДІА»], 2018. – №2. – С. 24–27.