Розв’язування задач методом Монте-Карло у спеціалізованому пакеті MAPLE

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядається ідея методу Монте-Карло. Проаналізовані математичні пакети щодо їх використання під час навчання у ВНЗ. На прикладі знаходження подвійного інтеграла метод Монте-Карло реалізований у пакеті MAPLE.
The article touches upon the idea of method of Monte Carlo. Mathematical packages are analysed in the context of using them at teaching at the higher educational establishment. On the example of finding out a double integral the method of Monte Carlo is realized in the package of MAPLE.
Опис
Ключові слова
метод Монте-Карло, математичні пакети, MAPLE, method of Monte Carlo, mathematical packages
Бібліографічний опис
Семеніхіна, О. В. Розв’язування задач методом Монте-Карло у спеціалізованому пакеті MAPLE [Текст] / О. В. Семеніхіна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Частина третя] – С. 406–412.