Профільне навчання у малокомплектній загальноосвітній школі

Анотація
Актуальною є проблема профільного навчання в малокомплектній школі, особливо в умовах, коли спостерігається тенденція до скорочення кількості учнів старших класів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є такий розподіл навчального часу, який відводиться для вивчення навчальних предметів в різних класах, при якому, не знижуючи рівня загальноосвітньої підготовки школярів, з'являється .можливість надавати окремим учням, за їх бажанням, право обрати для більш глибокого вивчення ті дисципліни, що викликають у них особливий інтерес.
The actual problem is a specialized education in ungraded schools, especially in circumstances where there is a tendency to reduce the number of high school students. One solution to this problem is a distribution of teaching time that is given to study subjects in different classes, in which, without reducing the level of general education students, there .mozhlyvist provide individual students, at their discretion, may elect to deeper study those subjects that cause their particular interest.
Опис
Ключові слова
профільне навчання, малокомплектна школа, структурування навчального змісту, перерозподіл навчального матеріалу, компонент, структурний елемент, істотна ознака, specialized education, structuring educational content, component, essential feature, small school, redistribution of educational material, structural element
Бібліографічний опис
Каленик, В. І. Профільне навчання у малокомплектній загальноосвітній школі [Текст] / В. І. Каленик, М. В. Каленик // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : матеріали всеукраїнської конференції. – Суми, 1998. – С. 109–111.
Зібрання