Проблема розвитку дослідницьких здібностей у студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті уточнюється поняття «дослідницькі здібності» як одного з компонентів творчого мислення та пропонується система дослідницьких здібностей щодо специфіки навчання математики майбутніх економістів.
In this article the concept of reseach abilities as one of the components of the creative thinking is specified. The system of reseach abilities concerning the methods of studying of mathematics for future economists is offered.
Опис
Ключові слова
дослідницькі здібності, творче мислення, навчання математики, майбутні економісти, reseach abilities, creative thinking, studying of mathematics, future economists
Бібліографічний опис
Чухрай, З. Б. Проблема розвитку дослідницьких здібностей у студентів [Текст] / З. Б. Чухрай // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Частина третя] – С. 435–444.