А. С. Макаренко про сутність виховного процесу й особистість вихователя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядається про внесок А. С. Макаренка в розвиток теорії виховання, розглянуто закономірності, функції, методи виховання школярів, проаналізовано погляди видатного педагога на роль особистості вихователя у виховному процесі. Зроблено акцент на необхідності використання провідних постулатів педагога про вплив колективу на формування особистості вихованців, а також значення оволодіння вчителем педагогічною технікою.
The article is devoted to A. S. Makarenko’s contribution to the development of the training theory. Main laws, functions and methods of bringing-up pupils are presented in the research. The views of outstanding teacher on the role of the educator’s personality in the educational process are analyzed here. There is accented on the necessity of using of the main teacher’s postulates about the collective’s influence on the forming of pupil’s personality and importance of the pedagogical technique for teacher.
Опис
Ключові слова
теорії виховання, методи виховання школярів, особистість вихователя, виховний процес, вплив колективу на формування особистості, педагогічна техніка, training theory, methods of bringing-up pupils, educator’s personality, educational process, collective’s influence on the forming of pupil’s personality, pedagogical technique
Бібліографічний опис
Казанжи, І. В. А. С. Макаренко про сутність виховного процесу й особистість вихователя [Текст] / І. В. Казанжи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 122–127.