Мотиваційна підготовка вчителя до проектувальної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядаються організаційно-педагогічні умови мотиваційної підготовки вчителя в післядипломній освіті; запропонована теоретична модель конструювання мотиваційно-цільового компонента технології підготовки вчителя до проектувальної діяльності.
This article is devoted to pedagogical conditions of teachers training in post-graduate education; the author suggests a theoretical model of construction of motivational component in the technology of teachers training to some prospective activity.
Опис
Ключові слова
мотиваційна підготовка вчителя, післядипломна освіта, модель конструювання, технології підготовки вчителя, проектувальна діяльніcть, pedagogical conditions of teachers, post-graduate education, model of construction, technology of teachers training, prospective activity
Бібліографічний опис
Лісіна, Л. О. Мотиваційна підготовка вчителя до проектувальної діяльності [Текст] / Л. О. Лісіна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 50–57.