Особливості організації англомовного дискурсу фешн-блогів

Анотація
Мета дослідження – виявити структурно-семантичні особливості організації та стратегії і тактики реалізації англомовного дискурсу фешн-блогів.
The main aim of the study is to identify the structural and semantic features of the organization and strategy and tactics of English fashion-blogs discourse.
Опис
Ключові слова
англомовний дискурс фешн-блога, стратегії і тактики, пост, фешн-блог, лексико-семантичні особливості, English fashion-blog discourse, strategies and tactics, post, fashion-blog, lexical-semantic features
Бібліографічний опис
Костенко, В. І. Особливості організації англомовного дискурсу фешн-блогів [Текст] : магістер. робота / В. І. Костенко ; науковий керівник В. В. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 92 с.