Про особливості створення інтерактивних додатків з використанням flash

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВВП «Мрія»
Анотація
У тезах вказується на необхідність створення універсальних мультимедійних динамічних об’єктів, які можуть використовуватися як інтерактивний додаток у вигляді віртуальних робіт різних дисциплін природничого циклу у презентаціях, наприклад, фізичних процесів та явищ, комп’ютерному моделюванні та анімації або у вигляді перевірки знань за допомогою тематичних тестів.
The thesis points to the necessity of creating a universal multimedia dynamic objects that can be used as an interactive application in the form of the virtual work of the various disciplines of natural Sciences in presentations, for example, physical processes and phenomena, computer simulation and animation or in the form of checking the knowledge with thematic tests.
Опис
Ключові слова
ІКТ-компетентність, ICT competence, flash, інтерактивний додаток, interactive application, анімація, animation, технологія Flash, flash technology
Бібліографічний опис
Юрченко, А. Про особливості створення інтерактивних додатків з використанням flash [Текст] / А. Юрченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НКП – 2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2013 р., м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – Том 1. – С. 189–190.