Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/988
Title: Про особливості створення інтерактивних додатків з використанням flash
Other Titles: About Creating Interactive Applications Using Flash
Authors: Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Keywords: ІКТ-компетентність
ICT competence
flash
інтерактивний додаток
interactive application
анімація
animation
технологія Flash
flash technology
Issue Date: 2013
Publisher: ВВП «Мрія»
Citation: Юрченко, А. Про особливості створення інтерактивних додатків з використанням flash [Текст] / А. Юрченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НКП – 2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2013 р., м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – Том 1. – С. 189–190.
Abstract: У тезах вказується на необхідність створення універсальних мультимедійних динамічних об’єктів, які можуть використовуватися як інтерактивний додаток у вигляді віртуальних робіт різних дисциплін природничого циклу у презентаціях, наприклад, фізичних процесів та явищ, комп’ютерному моделюванні та анімації або у вигляді перевірки знань за допомогою тематичних тестів.
The thesis points to the necessity of creating a universal multimedia dynamic objects that can be used as an interactive application in the form of the virtual work of the various disciplines of natural Sciences in presentations, for example, physical processes and phenomena, computer simulation and animation or in the form of checking the knowledge with thematic tests.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/988
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Flash (yurchenko) 2013-1 NPK.pdf569,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.