Принципи аналізу мовного втілення концепту РІВНОВАГА

Анотація
В роботі розкрито загальні принципи моделювання структури концепту РІВНОВАГА на матеріалі коротких оповідань. Складний характер організації концепту диференційовано на двох рівнях: вертикальному та горизонтальному. При вертикальній організації враховані ступені абстракції тих знань, що входять до концепту, при горизонтальній – організацію кожного рівня.
The work deals with the major principles of the concept BALANCE analysis in the English language. It was found out that the image schemas that serve to model the concept BALANCE are formed under the influence of bodily experience. The image-schemas VERTICALITY and FORCE predetermine the choice of the language means to represent the concept BALANCE.
Опис
Ключові слова
концепт рівновага, зображення-схема, вертикальність, сила, англійська мова, concept balance, image-schema, verticality, force, English language
Бібліографічний опис
Багацька, О. В. Принципи аналізу мовного втілення концепту рівновага [Текст] / О. В. Багацька, А. М. Коваленко // Навчати вчитися перекладу : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – С. 59–63.