Етнічна ідентичність. Основні аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті здійснено аналіз поняття «етнічна ідентичність» як етнопсихологічного феномену, розкрито основні види ідентичності, висвітлено особливості формування етнічної ідентичності у осіб, народжених у змішаних сім’ях, актуалізовано психологічні функції етнічної ідентичності та її особливості.
In the article is analyzed the concept of "ethnic identity" as ethnopsychological phenomenon, revealed the main types of identity, is illuminated the peculiarities of the formation of ethnic identity in persons born in blended families, is shown the psychological functions of ethnic identity and its features.
Опис
Ключові слова
етнічна, ідентичність, етнопсихологічний феномен, змішані сім᾿ї, ethnic, identity, ethno-psychological phenomenon, blended families
Бібліографічний опис
Пасько, К. М. Етнічна ідентичність. Основні аспекти [Текст] / К. М. Пасько // Культура і традиції в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 174–180.