Перспективні напрямки інституціоналізації державно-приватного партнерства в Україні

Анотація
The article deals with the main directions of public-private partnership (PPP) development institutional implementation, determining organizational and economic basis of the consolidation of the resources and efforts in public and private sectors. The peculiarities of economic and legal model of partnerships between state and business in frames of PPP are outlined. The necessity of active formation of PPP relations in Ukraine is grounded, and based on this, priority areas for PPP models application are determined. The modern state of normative and legal framework of PPP projects regulation is analyzed.
У статті висвітлено основні напрямки інституціональної організації розвитку державно-приватного партнерства (ДПП), що визначають організаційно-економічну основу консолідації ресурсів та зусиль публічного та приватного секторів. Окреслено особливості формування економічної та юридичної моделі партнерських відносин держави та бізнесу в рамках ДПП-партнерства. Обгрунтовано необхідність в активному формуванні ДПП-відносин в Україні, на основі чого визначено пріоритетні сфери для застосування моделей ДПП. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового поля регулювання проектів державно-приватного партнерства.
Опис
Ключові слова
державно-приватне партнерство, бізнес, державний партнер, економічне партнерство, public-private partnership, business, public partner, economic partnership
Бібліографічний опис
Mishenina, Galina Economic Essence and Perspective Directions of Public-Private Partnership Institutionalization in Ukraine / Galina Mishenina, Yuliya Mashyna, Valentyna Samodai // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Volume 4, Nо. 1. – P. 108–111.
Зібрання