Використання творчої спадщини А. С. Макаренка у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх учителів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано ідеї А. С. Макаренка щодо необхідності розвитку таких професійно-необхідних якостей учителя, як володіння голосом, мімікою, пластикою тіла тощо. Обґрунтовано необхідність використання цих положень у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх учителів.
In the article Makarenko`s ideas about the necessity of the development of such professional qualities of teacher as the domain voice, mimicry, plastic arts of body are analyzed. The efficacy of usage of these ideas during the formation of the pedagogical virtuosity of future teacher are based.
Опис
Ключові слова
Макаренкo, професійно-необхідні якості учителя, міміка, пластика тіла, формування педагогічного артистизму, Makarenko, professional qualities of teacher, mimicry, plastic arts of body, formation of the pedagogical virtuosity
Бібліографічний опис
Будянський. Д. В. Використання творчої спадщини А. С. Макаренка у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх учителів [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 117–122.