Формування самоосвітньої компетентності учнів сільської школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розкривається поняття „самоосвітня компетентність”, виокремлюються її компоненти та характерні особливості; виявляються чинники впливу на її формування в умовах функціонування школи в сільській місцевості; розглядаються навчальні проекти як технологія формування самоосвітньої компетентності учнів, що комплексно вбирає її особливості, особливості сільської школи, дозволяє цілісно наблизитися до процесу формування.
In the article the concept „self-educational competence" is revealed, its components and characteristic features are pointed out; the factors of influence on its formation in the conditions of functioning of school in rural locality are exposed; educational projects are considered, as technology of forming of selfeducational competence of studying, includes its features, features of rural school, allows to view the process of formation integrally.
Опис
Ключові слова
самоосвітня компетентність, сільська школа, self-educational competence, rural school
Бібліографічний опис
Коваленко, Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів сільської школи [Текст] / Н. В. Коваленко// Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 128–135.