Практичні аспекти роботи психолога консультанта з категорією «щастя»

Ескіз недоступний
Дата
2017-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничій дім "Гельветика"
Анотація
Стаття присвячена дослідженню можливостей роботи психолога консультанта з темою щастя. Розглянуто історичні підходи до вивчення категорії щастя і визначені основні напрямки сучасних досліджень щастя в психологічній науці. Розкриті можливості методу позитивної психології Н. Пезешкіана в роботі психолога консультанта з темою щастя.
The article is devoted to investigation of possibilities psychologist-consultant’s work with the theme of happiness. The historical approach to the study of happiness and its categories has been viewed, key areas of current research of happiness in psychological science have been identified. Separately, in the article the possibilities of positive psychotherapy by N. Pezeshkian in work of the psychologist-consultant to the theme of happiness have been identified.
Опис
Ключові слова
щастя, гедонізм, задоволення, евдемонізм, позитивна психологія, балансна модель, happiness, pleasure, hedonism, eudemonism, positive psychotherapy, balanced model
Бібліографічний опис
Практичні аспекти роботи психолога консультанта з категорією «щастя» [Текст] / Л. Дворніченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон : Видавничій дім "Гельветика", 2017. – Вип. 2, Т. 1. – 188 с.
Зібрання