Виховання в колективі за педагогічною спадщиною А. С. Макаренка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розкрито основні принципи виховання в колективі за педагогічною системою А. С. Макаренка та ідея можливості їх використання для естетичного виховання сучасної молоді засобами вокального мистецтва (через використання авторської технології) як базисна основа цілісного формування особистості.
There are main principles of upbringing in collective on the pedagogical system of A.S. Makarenko and the idea about the possibilities of aesthetic education of modern youth facility vocal art (through use authorize technologies) as basement base of the holistic shaping to personalities are revealed in the article.
Опис
Ключові слова
педагогічна система А. С. Макаренка, естетичне виховання, вокальне мистецтво, авторська технологія, pedagogical system of A.S. Makarenko, aesthetic education, vocal art, authorize technologies
Бібліографічний опис
Фоломєєва, Н. А. Виховання в колективі за педагогічною спадщиною А. С. Макаренка [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 354–360.