Тихоокеанський театр воєнних дій періоду Другої світової війни

Анотація
Робота присвячена дослідженню основних етапів та найбільш визначних подій, що проходили в часи Другої світової війни на території Тихоокеанського фронту. В рамках дослідження значна увага приділяється воєнним відносинам Японії зі США в передвоєнний період, підготовці та передумовам початку війни на Тихому океані, зокрема нападу на Перл-Харбор. Також в роботі подано характеристику перебігу основних військових операцій в період з 1942 по 1945 рік, їх наслідків для країн – учасниць, а також завершального етапу Другої світової війни.
Робота присвячена дослідженню основних етапів та найбільш визначних подій, що проходили в часи Другої світової війни на території Тихоокеанського фронту. В рамках дослідження значна увага приділяється воєнним відносинам Японії зі США в передвоєнний період, підготовці та передумовам початку війни на Тихому океані, зокрема нападу на Перл-Харбор. Також в роботі подано характеристику перебігу основних військових операцій в період з 1942 по 1945 рік, їх наслідків для країн – учасниць, а також завершального етапу Другої світової війни.
Опис
Ключові слова
тихоокеанський фронт, японська експансія, американські бомбардування, Перл – Харбор, Pacific front, Japanese expansion, American bombing, Pearl Harbor
Бібліографічний опис
Папенко, А. М. Тихоокеанський театр воєнних дій періоду Другої світової війни [Текст] : магістер. робота / А. М. Папенко ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 67 с.