Про необхідність впровадження елементів мікро- та наноелектроніки в курс фізики профільних класів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Поняття «мікроелектроніка» та «наноелектроніка» включають в себе дуже широкий спектр питань, серед яких можна реально розглядати в шкільному курсі фізики лише ту частину, яка не вимагає спеціальної теоретичної підготовки. Тому необхідно уважно підбирати зміст цих понять, з урахуванням їх доступності, науковості та методичності.
The concepts of "microelectronics" and "nanoelectronics" include a very wide range of issues, among which one can actually consider in the school course of physics only that part which does not require special theoretical training. Therefore, it is necessary to carefully select the content of these concepts, taking into account their accessibility, scientific and methodological.
Опис
Ключові слова
мікроелектроніка, наноелектроніка, профільні класи, nanoelectronics, microelectronics, profile classes
Бібліографічний опис
Завражна, О. М. Про необхідність впровадження елементів мікро- та наноелектроніки в курс фізики профільних класів [Текст] / О. М. Завражна, А. І. Салтикова // Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28 листопада 2018 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра фізики та методики навчання фізики ; [за ред. О. М. Завражної]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – C. 24–25.