Роль практичної підготовки в реалізації стратегії особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розкрито роль практичної підготовки в реалізації стратегії особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя економіки.
In the article the role of practical training in realizing the strategy of personal-professional development of a future teacher of economics is considered.
Опис
Ключові слова
роль практичної підготовки, стратегія особистісно-професійного розвитку, вчитель економіки, role of practical training, personal-professional development, economy teacher
Бібліографічний опис
Щербіна, В. К. Роль практичної підготовки в реалізації стратегії особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя економіки [Текст] / В. К. Щербіна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Частина третя] – С. 444–451.