Освітня діяльність Київського університету в контексті правового регулювання (1838 – 1841 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті на засадах історико-порівняльного аналізу розглядаються правові механізми функціонування Київського університету періоду 1838 – 1841 рр. у проекції на його освітню діяльність.
Тhe article is devoted to the historical-comperative analysis of the legal mechanism of the Kyiv University functioning during the period of 1838 – 1841 throught the proection of its educational activity.
Опис
Ключові слова
історико-порівняльного аналіз, правові механізми, Київський університет, historical-comperative analysis, legal mechanism, Kyiv University
Бібліографічний опис
Черняк, С. Г. Освітня діяльність Київського університету в контексті правового регулювання (1838 – 1841 рр.) [Текст] / С. Г. Черняк // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Частина третя] – С. 173–184.