Психологізм жіночих образів у романі Джейн Остін «Гордість та упередження»

Анотація
У магістерській роботі виявлена специфіка аналізу жіночої психології в творчості Джейн Остін на матеріалі роману «Гордість та упередження».
The master's thesis reveals the specifics of the analysis of women's psychology in the work of Jane Austen on the material of the novel "Pride and Prejudice".
Опис
Ключові слова
психологізм, жіночий характер, суспільство, жінки, psychologism, female character, society, women
Бібліографічний опис
Гончарова, Н. В. Психологізм жіночих образів у романі Джейн Остін «Гордість та упередження» [Текст] : магістер. робота / Н. В. Гончарова ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 97 с.