Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових пошуків студентів з питань теоретичних та експериментальних досліджень у галузях спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії.
The articles consider current problems of scientific research of students from issues of theoretical and experimental research in the fields of special pedagogy, psychology and physical therapy
Опис
Ключові слова
cпеціальна педагогіка, special pedagogy, психологія, psychology, фізична терапія, physical therapy, мовлення, speech, дрібна моторика, fine motor skills, точковий масаж, acupressure, афазія, aphasia, мовленнєві порушення, speech disorders, корекція, correction, дислексія, dyslexia, кінезіологічні вправи, kinesiological exercises, фізичне виховання, physical education, інновації, stuttering, заїкання, attention, мислення, innovation, увага, thinking, поведінка, behavior, моторна алалія, motor alalia, ринолалія, rhinolalia, дитячий церебральний параліч, paralysis hygienic skills, нетрадиційні методи, non-traditional methods
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії [Текст] : матеріали VІI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 25 травня 2023 року, м.Суми / редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. Ю. Кудріна та ін. ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка – Суми : ФОП Цьома С. П., 2023. – 313 с.