Витинанка як засіб фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядаються деякі аспекти вдосконалення фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті вивчення курсу «Мистецтво регіону». Основна увага приділена «витинанці» – одному з видів традиційного народного мистецтва на Сумщині.
The article deals with some aspects of improving professional training of future arts teachers in the context of studying the «Regional arts» course. The main attention is paid to «vytynanka» (embroidery) one of the traditional folk arts in Sumy region.
Опис
Ключові слова
фахова підготовка, учителі образотворчого мистецтва, мистецтво регіону, витинанка, Сумщина, professional training, teachers of fine arts, regional arts, embroidery, Sumy region
Бібліографічний опис
Гулей, О. В. Витинанка як засіб фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва [Текст] / О. В. Гулей // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Частина третя] – С. 321–328.