Основи теорії правового поліцентризму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ліра ЛТД
Анотація
У монографії висвітлюються основні положення правового поліцентризму. Акцентується увага на онтологічному та гносеологічному вимірах цього соціального феномену. Переосмислюється парадигма розуміння права та методологія його наукового пізнання.
The main provisions of law polycentrism are coved in the manuscript . The focus is on ontological and epistemological dimensions of this social phenomenon. The paradigm of understanding of law and the methodology of its scientific knowledge are reassessed.
Опис
Ключові слова
право, правовий поліцентризм, методологія права, розуміння права, людські права, правова цивілізація, law, legal polycentrism, methodology of law, understanding of law, human rights, legal civilization
Бібліографічний опис
Кучук, А. М. Основи теорії правового поліцентризму : монографія / А. М. Кучук. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – 312 с.