Формування професійного іміджу майбутнього вчителя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті досліджується поняття «імідж» як складова успіху сучасної людини, аналізуються підходи до вивчення іміджу, розглядається сутність, структура, специфіка і шляхи формування професійного іміджу майбутнього вчителя.
The notion “image” as a part of success of a contemporary person is investigated. Ways of investigating of image are analyzed. The contents, the structure, specific features and ways of formation of professional image of the future teacher are considered.
Опис
Ключові слова
імідж, підходи до вивчення іміджу, структура, професійний імідж, майбутній вчитель, image, ways of investigating of image, structure, professional image, future teacher
Бібліографічний опис
Будянський, Д. В. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 225–233.