Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці

Анотація
У статті розглядаються основні підходи в дослідженні саморегуляції поведінки в сучасній психологічній науці. Аналізується проблема саморегуляції поведінки у старших дошкільників.
In the article shown main problem in a research of behavior’s self regulation in modern psychological science. Analyse a problem of behavior’s self regulation in preschool.
Опис
Ключові слова
саморегуляція поведінки, регулятивні процеси, механізм саморегуляції, етичні норми, соціальні норми, self-regulation of behavior, regulation processes, mechanism of self regulation, ethical norms, social norms
Бібліографічний опис
Усик, Д. С. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці [Текст] / Д. С. Усик // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С.108–115.
Зібрання