Управління науково-методичною роботою педагогічних кадрів на адаптивних засадах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються питання застосування принципових засад теорії і технології адаптивного управління щодо організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітньому навчальному закладі. Пропонується адаптивна модель управління науково-методичною роботою педагогів.
The main focus is on the theoretical principles and techniques of the adaptive management of the scientific methodological work with teachers of secondary schools. The adaptive model of the management of scientific methodological work of teachers is proposed.
Опис
Ключові слова
принципові засади теорії і технології адаптивного управління, науково-методична роботи, педагогічні кадри, науково-методична робота педагогів, theoretical principles and techniques of the adaptive management, scientific methodological work, teachers, scientific methodological work of teachers
Бібліографічний опис
Гуменюк, В. В. Управління науково-методичною роботою педагогічних кадрів на адаптивних засадах [Текст] / В. В. Гуменюк // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 235–242.