Стимулювання мотивації фізичного самовдосконалення студента – майбутнього вчителя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
З огляду на специфіку фізичної діяльності студента, розглянуті найбільш ефективні методи виявлення стимулів і бар'єрів мотивації фізичного самовдосконалення студента – майбутнього вчителя. Взявши за основу аналіз і самоаналіз фізичного самовдосконалення студента, ми провели дослідно-експериментальну роботу з виявлення найбільш значущих системо утворюючих стимулів і бар'єрів мотивації фізичного самовдосконалення.
Given the specifics of physical activity of the student, the most effective methods of identifying incentives and barriers to motivation of physical self-improvement of the student – the future teacher. Based on the analysis and self-analysis of physical self-improvement of the student, we conducted research and experimental work to identify the most significant system-forming incentives and barriers to motivation for physical self-improvement.
Опис
Ключові слова
фізична діяльність, студент, мотивація, фізичне самовдосконалення, physical activity, student, motivation, physical self-improvement
Бібліографічний опис
Серединський, Б. І. Стимулювання мотивації фізичного самовдосконалення студента – майбутнього вчителя [Текст] : магістер. робота / Б. І. Серединський ; науковий керівник А. О. Титович. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 71 с.