Застосування нейронних мереж для прогнозування якості стереографічних зображень в електронних підручниках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті аналізується можливість використання тривимірних стереографічних ілюстрацій в електронних підручниках. Розглядаються способи створення і проглядання стереографічних зображень. Запропоновано спосіб прогнозування якості стереоефекту із застосуванням нейронних мереж.
In the article the possibility of the use of the three-dimensional stereography illustrations in the electronic textbooks is analyzed. The methods of creation and viewing of stereography images are examined. The method of prognostication of quality of binaural effect with the use of neural networks is offered.
Опис
Ключові слова
тривимірні стереографічні ілюстрації, електронні підручники, прогнозування якості, нейронні мережі, three-dimensional stereography illustrations, electronic textbooks, prognostication of quality, neural networks
Бібліографічний опис
Алексєєв, О. М. Застосування нейронних мереж для прогнозування якості стереографічних зображень в електронних підручниках [Текст] / О. М. Алексєєв // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 3–9.