Дослідження рівня сформованості звукивимови студентів спеціальності "Спеціальна освіта (Логопедія)"

Анотація
У статті висвітлено дослідження рівня сформованості звуковимови студентів спеціальності «Спеціальна освіта (Логопедія)».
The article covers the study of the level of sound pronunciation of students majoring in "Special Education (Speech Therapy)".
Опис
Ключові слова
звуковимова, рівень сформованості, студенти, науково-практичний центр кафедри логопедії, sound pronunciation, level of formation, students, scientific and practical center of the department of speech therapy
Бібліографічний опис
Кравченко, А. І. Дослідження рівня сформованості звукивимови студентів спеціальності "Спеціальна освіта (Логопедія)" [Текст] / А. І. Кравченко, Н. В. Міщенко // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали IV Всеукраїнської студентської заочної науково-практичної конференції (25 вересня 2020 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 119–123.