Лабораторні роботи по вимірювання фізичних величин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1997
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Виконання лабораторних робіт дає можливість організувати діяльність учнів, яка характеризується великою їх самостійністю у плануванні, проведенні дослідів і оформлені одержаних результатів, шо є однією з головних умов фо-рмування інтелектуальних і практичних умінь.
Laboratory work enables students to organize activities, characterized by their great independence in planning, conducting experiments and decorated obtained results matched one of the main conditions fo-rmuvannya intellectual and practical skills.
Опис
Ключові слова
лабораторні роботи, роботи з прямого вимірювання, роботи з посереднього вимірювання, роботи з вивчення явищ, роботи з вивчення законів, роботи з вивчення приладів та пристроїв, діяльність, формування, типи лабораторних робіт, загальні уміння, часткові уміння, експеримент, laboratory work, working with indirect measurement, work on the law, activity, types of labs, partial ability, direct measurement of, research on the phenomena, work on the instruments and devices, formation, general ability, experiment
Бібліографічний опис
Каленик, В. І. Лабораторні роботи по вимірювання фізичних величин [Текст] / В. І. Каленик, М. В. Каленик // Стандарти фізичної освіти в Україні: технологічні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю : науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, 1997. – С. 80–81.
Зібрання