Огляд засобів комп’ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу

Анотація
У статті розглянуто програмні засоби для створення візуальних об’єктів, які покликані підтримати високий рівень якості навчального процесу. Наведено означення терміну «засоби комп’ютерної візуалізації». Надано коротку характеристику інструментарію та узагальнення відомостей щодо придбання спеціалізованого програмного забезпечення (AnyChart, Easel.ly, Infogram, Prezi, GeoGebra, PowToon, XMind) для підтримки і створення об’єктів когнітивної інфографіки і які доцільно використовувати в навчальному процесі.
In article has been described about software tools for visual objects creation. The tools which required to support high quality assurance of educational process. Definition of term "tools of computer visualization" was given. Characteristic of tools, summarizing of information about acquiring the specialized software (AnyChart, Easel.ly, Infogram, Prezi, GeoGebra, PowToon, XMind) was briefly granted. This tools using for support and creation objects of cognitive infographics and which expediently to use in educational process.
Опис
Ключові слова
візуалізація, засоби візуалізації, засоби комп’ютерної візуалізації, інфографіка, когнітивна графіка, visualization, tools of visualization, tools of computer visualization, infographics, cognitive graphic
Бібліографічний опис
Безуглий Д. С. Огляд засобів комп’ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу [Текст] / Д. С. Безуглий, А. О. Юрченко, О. М. Удовиченко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2018. – VI (63), Issue 153. – P. 11–14.
Зібрання