Інтерактивні технології – технології співпраці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються проблеми комунікативного підходу до навчання української мови в початкових класах, взаємозалежності діалогічного та монологічного мовлення, місця та значення елементів інтерактивного навчання в історії освіти. Автор наголошує на перевагах інтерактивних методик у розвитку мовлення та формуванні лінгвістичної компетенції учнів.
The article introduces the problem of the communicative approach to the teaching of the Ukrainian language in primary schools, the problem of mutual dependence of dialogic and monologic speech, the role and the significance of the engaging pedagogy in the history of education. The author stresses on the advantages of engaging pedagogic methods in speech development and in the formation of pupils’ linguistic competence.
Опис
Ключові слова
комунікативний підхід, українська мова в початкових класах, діалогічне та монологічне мовлення, інтерактивне навчання, communicative approach, Ukrainian language in primary schools, dialogic and monologic speech, on-line training
Бібліографічний опис
Лупенко-Ковтун, С. М. Інтерактивні технології – технології співпраці [Текст] / С. М. Лупенко-Ковтун // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 321–325.