Особливості сольного співу в Китаї: виконавський та педагогічний принципи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито процес формування національної традиції вокального мистецтва Китаю. Вивчено особливості взаємодії західної манери співу і китайських національних співацьких традицій. Розглянуто ключові постаті вокальної освіти Китаю та їх роль у становленні національної школи. Висвітлено специфіку творчої діяльності відомих китайських вокалістів.
The qualification work reveals the process of formation of the national tradition of vocal art of China. The peculiarities of the interaction of the western style of singing and Chinese national singing traditions are studied. The key figures of Chinese vocal education and their role in the formation of the national school are considered. The specifics of the creative activity of famous Chinese vocalists are highlighted.
Опис
Ключові слова
сольний спів, вокальне мистецтво Китаю, національні співацькі традиції, виконавсько-педагогічні принципи, solo singing, vocal art of China, national singing traditions, performing and pedagogical principles
Бібліографічний опис
Се Гобін Особливості сольного співу в Китаї: виконавський та педагогічний принципи [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / Се Гобін, науковий керівник О. В. Єременко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 59 с.