Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У збірнику викладено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник буде корисним для науково-педагогічних працівників, які цікавляться питаннями права, а також для здобувачів вищої освіти при підготовці до навчальних занять з правничих дисциплін і їх поглибленого вивчення.
The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Conference. The collection will be useful for scientific and pedagogical workers who are interested in the issues of law, as well as for students of higher education in preparation for educational classes in legal disciplines and their in-depth study.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, держава і право, конституціоналізм, трудове право, право соціального забезпечення, публічне управління, адміністративне право, інформаційне право, кримінальне право, європейські стандарти, SSPU of A. S. Makarenko, state and law, constitutionalism, Labor Law, the right to social security, public administration, Administrative Law, information law, Criminal Law, European standards
Бібліографічний опис
Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі [Текст] : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.) / редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 298 с.