Проблема звукової культури мовлення студентів

Анотація
У статті висвітлено проблему звукової культури мовлення студентів спеціальності «Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
The article highlights the problem of sound culture of speech of students majoring in "Special Education (Speech Therapy. Special Psychology)" Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko.
Опис
Ключові слова
звуковимова, звукова культура мовлення, студенти, науково-практичний центр кафедри логопедії, sound, sound culture of speech, students, scientific and practical center of speech therapy
Бібліографічний опис
Міщенко, Н. В. Проблема звукової культури мовлення студентів [Текст] / Н. В. Міщенко, А. І. Кравченко // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (25 вересня 2020 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 115–119.