Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності туристичних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено сутність та значення інформаційного забезпечення інноваційної діяльності туристичних фірм, охарактеризовано основні складові інформаційних технологій. Запропоновано заходи щодо покращення інформаційного забезпечення туристичних підприємств.
In the article the intension and significance of information management innovation travel agencies, the basic components of information technology. The measures to improve information management of tourism enterprises.
Опис
Ключові слова
інформаційне забезпечення, інноваційна діяльність, складові системи інформаційних технологій, комп’ютеризація, information system, innovation, information resources, elements of information technology, computerization
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності туристичних підприємств [Текст] / В. П. Самодай, О. В. Степаненко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія «Економічні науки» : зб. наук. ст. / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму ; редкол.: І. О. Бочкан, Н. Б. Завальницька та ін. – Львів : ЛІЕТ, 2013. – № 8. – С. 83–86.
Зібрання