Становлення національної системи професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури (20-і роки ХХ століття)

Ескіз недоступний
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті окреслено особливості змісту, структури, форм організації навчально-пізнавальної діяльності, науково-дослідної роботи, виробничих і педагогічної практик студентів-філологів у вищій педагогічній школі у 20-30-х рр. ХХст.
The article outlines the features of the content, structure, forms of teaching and learning activities, research, industrial and educational practices of philology students in higher educational school in the 20-30’s. XX century.
Опис
Ключові слова
національна система, national system, організація навчально-пізнавальної діяльності, organization of educational and cognitive activity, науково-дослідна робота, scientific research work
Бібліографічний опис
Семеног, О. М. Становлення національної системи професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури (20-і роки ХХ століття) [Текст] / О. М. Семеног // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогіка. – 2004. – № 5. – С. 104–109.
Зібрання