Аналіз підходів до тлумачення та використання поняття «Інтернет технології» в процесі навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У тезах розглянуто деякі міркування до тлумачення терміну «інтернет-технологія». Показано застосування таких технологій у навчальному процесі.
The thesis discusses some of the considerations to the interpretation of the term "Internet technology". Shows the use of such technologies in the educational process.
Опис
Ключові слова
інтернет-технології, Інтернет, навчальний процес, інформаційні ресурси, Internet-technology, Internet, educational process, information resources
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Аналіз підходів до тлумачення та використання поняття «Інтернет технології» в процесі навчання [Текст] / А. О. Юрченко // Україна майбутнього : матеріали міжнародного науково-освітнього круглого столу студентів та молодих учених, 15-17 вересня 2017 р., м. Суми. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 115–117.