Цифрова грамотність майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Розвиток та вдосконалення цифрової грамотності у майбутніх вчителів природничо-математичних спеціальностей сприяє оптимізації змісту навчання, модернізації методів та форм організації навчального процесу, індивідуальний підхід у навчанні, забезпечує високий рівень викладання навчальної дисципліни, що сприяє підвищенні ефективності та якості освіти.
Developing and improving digital literacy in the future teachers of natural and mathematical specialties promotes the optimization of the content of teaching, modernization of methods and forms of organization of the educational process, individual approach to learning, provides a high level of teaching of the discipline, which contributes to improving the efficiency and quality of education.
Опис
Ключові слова
цифрова грамотність, інформаційна грамотність, digital literacy, information literacy
Бібліографічний опис
Стома, В. М. Цифрова грамотність майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей [Текст] / В. М. Стома // Діджиталізація освітнього простору України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–18 вересня 2019 р., м. Бердянськ. – Бердянськ, 2019. – С. 78–80.