Принцип когнітивної візуалізації у підготовці майбутніх учителів фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У тезах розглядається застосування принципу когнітивної візуалізації у підготовці майбутніх учителів фізики.
The thesis discusses the principle of cognitive visualization in the preparation of future teachers of physics.
Опис
Ключові слова
візуалізація, принципу когнітивної візуалізації, застосування принципу когнітивної візуалізації у підготовці майбутніх учителів фізики, visualization, principle of cognitive imaging, application of the principle of cognitive imaging in the training of future teachers of physics
Бібліографічний опис
Стома, В. М. Принцип когнітивної візуалізації у підготовці майбутніх учителів фізики [Текст] / В. М. Стома // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 17 травня 2018 року) / [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 231–234.