Формування бренда як стратегічної переваги підприємства туристичного профілю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто історичні, методологічні та теоретичні аспекти формування бренда, запропоновано шляхи вдосконалення бренда як стратегічної переваги підприємства туристичної сфери.
The historical, methodological and theoretical aspects of the brand, the ways to improve the brand as a strategic business benefits of tourism.
Опис
Ключові слова
tourism, туризм, brand, бренд, branding, брендинг, image, імідж, business, підприємство, competitive advantages, конкурентні переваги
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Формування бренда як стратегічної переваги підприємства туристичного профілю [Текст] / В. П. Самодай, О. М. Омеляненко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія: Економічні науки : збірник наукових статей / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів, 2013. – № 8.– С. 147–152.
Зібрання