Міжнародні відносини: історія, теорія та практика

Ескіз
Дата
2017
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До збірника увійшли статті та тексти доповідей учасників Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика». У збірнику розглядається історія міжнародних відносин, теоретичні аспекти міжнародної співпраці держав, практична сторона міждержавного співробітництва, міжнародне право та міжнародні економічні відносини.
The collection includes articles and texts of reports of participants of the international scientific and practical distance conference "International relations: history, theory and practice". The collections deals with the history of international relations, theoretical aspects of international cooperation of states, practical side of intergovernmental cooperation, international law and international economic relations.
Опис
Ключові слова
міжнародні відносини, міжнародні співпраця, міждержавне співробітництво, міжнародне право, зовнішня політика, international relations, international cooperation, intergovernmental cooperation, international law, foreign Policy
Бібліографічний опис
Міжнародні відносини: історія, теорія та практика [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, (26 жовтня 2017 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [укладачі: Л. Л. Гончаренко, О. Б. Потапова]. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2017. – 207 с.