Узагальнені плани діяльності і дидактичні відношення у процесі навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1998
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Для того, щоб розкрити сутність дидактичних процесів треба не враховувати певні фактори і перш за все ті, які вказані вище, і розглядати модель навчального процесу, яка має назву процесу навчання. Аналізу процесу навчання сприяє розгляд в статті характерних для процесу навчання дидактичних відношень. Це дозволяє розкрити деякі суттєві властивості навчального процесу, зокрема визначити місце і роль узагальнених планів діяльності.
In order to discover the essence of teaching process should not take into account certain factors and especially those listed above, consider the model of the educational process, called the learning process. Analysis of the learning process facilitates the consideration of the article specific to the learning process of teaching relationships. It can reveal some significant features of the educational process, including the place and role of generalized plan.
Опис
Ключові слова
узагальнені плани діяльності, дидактичні відношення, навчальний процес, процес навчання, компонент, структурний елемент, summarized plan activities, learning process, component, didactic relation, learning, structural element
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Узагальнені плани діяльності і дидактичні відношення у процесі навчання [Текст] / М. В. Каленик // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні : матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів, 1998. – С. 77–79.
Зібрання