Соціальна та кримінально-правова характеристика булінгу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена проблемі шкільного булінгу. Проаналізовано основні причини та наслідки цього негативного соціального явища у площині кримінального права. Розроблено пропозиції щодо удосконалення правових механізмів захисту осіб від проявів булінгу.
The article is concerned with a problem of school bullying. The main reasons and consequences of this negative social phenomenon were analyzed in the field of criminal law. Suggestions about improvement of legal security measures of individuals against bullying were developed.
Опис
Ключові слова
булінг, форми булінгу, причини булінгу, кримінально-правова оцінка булінгу, шляхи боротьби з булінгом, bullying, forms of bullying, reasons of bullying, criminal legal assessment of bullying, ways of struggle against bullying
Бібліографічний опис
Іваній, О. М. Соціальна та кримінально-правова характеристика булінгу [Текст] / О. М. Іваній // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки / Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний університет, Юридичний факультет. – Херсон, 2018. – Вип. 3, т. 2. – С. 107–110.
Зібрання