Особливості визначення проблеми «Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сьогодні існує низка проблем, які потребують невідкладного розв’язання для успішного функціонування галузі фізичної культури й спорту, що є невід’ємною частиною життя суспільства, важливим фактором соціальної стабілізації, джерелом здоров’я нації загалом. Завдання роботи полягало у визначенні причин виникнення та їх взаємозв’язку з проблемами в програмі «Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки». Результати порівняльного аналізу дають можливість з’ясувати причини виділених проблем у спортивній індустрії та обрати оптимальний варіант їх розв’язання. Удосконалення законодавчої й нормативно-правової бази фізичної культури та спорту сприятиме реалізації стратегії олімпійської підготовки спортсменів і підвищуватиме авторитетність Української держави на світовому ринку фізкультурно-спортивних послуг.
Today, there are such of problems which require urgent solutions for the successful functioning of the industry of physical culture and sports, which is an integral part of society, an important factor in social stability and health of the nation at whole. The main task of work is to identify the causes and their relationship to problems in the program of «The concept of the national target of social development program of physical culture and sports in the years 2012–2016». The Results of comparative analysis gives us opportunity to determine the causes of these problems in the sports industry and choose the optimal way for addressing them. Improving the low and regulatory framework of physical culture and sport will promote the realization of the strategy of Olympic athletes, and will contribute to the credibility of the Ukrainian State in the world market of physical culture and sports services.
Опис
Ключові слова
проблеми, фізична культура і спорт, державна програма, здоров’я, економіка, problems, physical culture and sport, government program, health, economy
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Особливості визначення проблеми «Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки» [Текст] / В. П. Самодай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 3 (19). – С. 42–47.
Зібрання