Psychological Support for Parents Bringing up Mentally Retarded Children

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The condition of psychological support of mentally retarded children issue study was analyzed, the necessity of psychological support for parents was reasoned, and the psychological approaches to the study of children with abnormal development adaptation were analyzed. The article examines parental relation to a child with developmental problems and determines the necessity of corrective measures development for families bringing up mentally retarded children.
Проаналізовано стан вивчення проблеми психологічного супроводу розумово відсталих дітей, обґрунтовано необхідність психологічного супроводу батьків, здійснено аналіз психологічних підходів до вивчення проблеми адаптації дітей з аномальним розвитком. У статті вивчається батьківське відношення до дитини з проблемами розвитку та визначається необхідність розробки корекційних заходів сім’ям, що виховують розумово відсталих дітей.
Опис
Ключові слова
mentally retarded child, mental and (or) physical development disorders, psychological support, psychotraumatic situation, abnormal development, adaptation, розумово відстала дитина, порушення психічного та (або) фізичного розвитку, психологічний супровід, психотравмуюча ситуація, аномальний розвиток, адаптація
Бібліографічний опис
Usyk, D. B. Psychological Support for Parents Bringing up Mentally Retarded Children / D. B. Usyk // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. – С. 167–174.
Зібрання