Підготовка майбутнього гіда-екскурсовода для міжкультурної комунікативної взаємодії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Center of Modern Pedagogy «Learning Without Borders», Montreal, Canada
Анотація
В даній роботі зазначено, що застосування культурологічного підходу щодо професійної підготовки фахівця туристичної супроводу (гіда-екскурсовода), є важливим. Це, у свою чергу, зумовлює потребу наповнення навчальних програм професійної підготовки фахівців туристичної галузі культурологічним змістом та актуалізує необхідність створення відповідного навчально- методичного забезпечення цього процесу щодо набуття майбутніми фахівцями професійно важливих якостей, необхідних для успішної професійної діяльності й відповідних умінь для якісної комунікативної взаємодії з представниками інших культур.
In this paper it is noted that the application of a culturological approach to the training of a tourist support specialist (guide) is important. This, in turn, necessitates the filling of training programs for tourism professionals with cultural content and highlights the need to create appropriate educational and methodological support for this process to acquire future professionals professionally important qualities necessary for successful professional activity and appropriate skills for quality communication with representatives of other cultures.
Опис
Ключові слова
туризм, підготовка фахівців туристичного супроводу, гід, екскурсовод, мультикультура, комунікативна взаємодія, tourism, training of tourist support specialists, guide, multiculture, communicative interaction
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Підготовка майбутнього гіда-екскурсовода для міжкультурної комунікативної взаємодії [Текст] / О. В. Коваленко // Human Virtual: New Horizons : сollection of scientifical works ; edited by M. Zhurba. – Montreal, Canada, 2021. – Issue 1 (8). – P. 35–40.
Зібрання