Мовленнєва репрезентація анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році у сучасних англомовних ЗМІ

Анотація
У науково-дослідницькій роботі розглянуто підходи до визначення «анексія» вітчизняних та зарубіжних науковців; дано визначення медійного дискурсу та досліджено його особливості; проаналізовано та визначено за допомогою яких мовних засобів подають новини про анексію Кримського півострова Російською Федерацією у 2014 році читачам журналісти; якими стратегіями користуються автори медіатекстів для донесення інформації аудиторії.
The research work approaches to the definition of "annexation" of national and foreign scientists are considered in the research work; the definition of media discourse is given and its features are investigated; it has been analyzed and determined how journalists report on the annexation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation in 2014 to readers; what strategies are used by the authors of media texts to convey information to the audience.
Опис
Ключові слова
медійний дискурс, анексія, медіатекст, Інтернет-новини, стратегії і тактики комунікативного впливу, media discourse, annexation, media text, Internet news, strategies and tactics of communicative influence
Бібліографічний опис
Немирович-Данченко, Т. О. Мовленнєва репрезентація анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році у сучасних англомовних ЗМІ [Текст] : магістер. робота / Т. О. Немирович-Данченко ; науковий керівник А. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 83 с.